Informacje i rekrutacja
ORGANIZATOR STUDIÓW

Wydział Humanistyczny AGH

https://www.agh.edu.pl/studia-podyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/marketing-internetowy/

 

OPIEKUNOWIE STUDIÓW

dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH, Edyta Kowal

 

OPŁATA ZA STUDIA

– Całość studiów (II semestry) 5000 PLN
– Płatność możliwa w dwóch równych ratach (po 2500 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).)

 

ADRES

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

 

MIEJSCE I FORMA ZAJĘĆ

Tryb hybrydowy 

Wydział Humanistyczny AGH, ul. Czarnowiejska

Platforma MS Teams.

Terminy zjazdów w I semestrze:

1 zjazd – 24 i 25 września

2 zjazd – 15 i 16 października
3 zjazd – 5 i 6 listopada
4 zjazd – 26 i 27 listopada
5 zjazd 10 i 11 grudnia
6 zjazd 14 i 15 stycznia  2023
7 zjazd 28 i 29 stycznia 2023

CZAS TRWANIA XX EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

– od września 2022 do czerwca 2023
– studia trwają 2 semestry
– program studiów obejmuje 204 godziny
– zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 8 godzin akademickich /po 45 minut/ każdego dnia)

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Rekrutacja na XXII rozpoczęta! Rekrutacja trwa do 15 września 2022 lub do wyczerpania miejsc.

Należy przesłać wiadomość email wraz z wymaganymi dokumentami na adres anosal@agh.edu.pl (Aneta Nosal) z kopią do kaleszcz@agh.edu.pl (Katarzyna Leszczyńska).
Po przesłaniu wiadomości uczestnicy otrzymają potwierdzenie i dalsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego, w tym numer konta, na który należy dokonać wpłaty za pierwszy semestr studiów.

 

dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i opłat

– Aneta Nosal (AGH) anosal@agh.edu.pl tel. +48126174251 (8.00-15.00)
– dr hab. Katarzyna Leszczyńska (AGH) kaleszcz@agh.edu.pl tel. +48508078632 (urlop od 15 lipca do 31 lipca 2022)

 

dodatkowe informacje dotyczące programu studiów

– Edyta Kowal me@edytakowal.pl tel. +48602684731

 

WYMAGANE DOKUMENTY

– formularz zgłoszeniowy – [pobierz],
– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów – [pobierz], (regulamin do wglądu – [pobierz],),
– odpis lub dyplomu ukończenia studiów,
– dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów,
– w przypadku rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem zajęć zwracamy w pełni wpłaconą kwotę.

KONTAKT

W sprawie pytań prosimy pisać do Anety Nosal – anosal@agh.edu.pl z kopią do Katarzyny Leszczyńskiej kaleszcz@agh.edu.pl
Numer telefonu do dziekanatu studiów: +48 12 617 42 51 (od 8.30-15.00)

PARTNERZY KIERUNKU