INFORMACJE I REKRUTACJA




ORGANIZATOR STUDIÓW

Wydział Humanistyczny AGH



OPIEKUNOWIE STUDIÓW

dr hab. Katarzyna Leszczyńska, Magdalena Daniłoś, Bartłomiej Daniłoś,



OPŁATA ZA STUDIA – XII EDYCJA

– Osoby, które dokonały płatności tylko za I semestr, muszą dokonać płatności
w wysokości 2000 PLN przed rozpoczęciem II semestru
- Numer konta bankowego: Pekao S.A. O/Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
- Tytuł wpłaty: 430.6329 Studia Podyplomowe Marketing Internetowy ed. XII



OPŁATA ZA STUDIA – XIII EDYCJA

– Całość studiów (II semestry) 4000 PLN
– Płatność możliwa w dwóch równych ratach (po 2000 zł)
- Numer konta bankowego: Pekao S.A. O/Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
- Tytuł wpłaty: 430.6358 Studia Podyplomowe Marketing Internetowy ed. XIII



ADRES

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków



MIEJSCE ZAJĘĆ

Wydział Humanistyczny AGH, Gramatyka 8a, Kraków



CZAS TRWANIA XIII EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

- od lutego 2018 do stycznia 2019;
- studia trwają 2 semestry;
- program studiów obejmuje 198 godzin
- zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 8 godzin akademickich /po 45 minut/ każdego dnia)



PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Od czerwca 2018 roku



poczta tradycyjna na adres:
Wydział Humanistyczny AGH – Studia Podyplomowe
Marketing Internetowy
ul. Gramatyka 8a
30-071 Kraków



poczta elektroniczna
kopie dokumentów (wraz z załącznikami) przesłana na adres chromik@agh.edu.pl z kopią do kaleszcz@agh.edu.pl
/ po przesłaniu wiadomości uczestnicy otrzymają potwierdzenie



dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i opłat

- dr hab. Katarzyna Leszczyńska (AGH) kaleszcz@agh.edu.pl tel. +48508078632
- Katarzyna Chromik-Myśliwiec (AGH) chromik@agh.edu.pl tel. +48126174251



dodatkowe informacje dotyczące programu studiów

- Magdalena Daniłoś (OFFON Agency) magda@offonagency.pl +48519323930
- Bartłomiej Daniłoś (OFFON Agency) bartek@offonagency.pl +48519323923



DOKUMENTY

- podanie (pobierz),
- kwestionariusz (pobierz),
- odpis dyplomu ukończenia studiów, skan dowodu osobistego,
- dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów,
- w przypadku rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem zajęć zwracamy w pełni wpłaconą kwotę.

KONTAKT

Twoja wiadomość została wysłana.
Do usłyszenia!

PARTNERZY KIERUNKU