Witamy

Informacje i rekrutacja

 

Biznes w sieci

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę umożliwiającą im zaprojektowanie, przygotowanie i realizację profesjonalnej strategii obecności marki w sieci. Będą w stanie dobrać narzędzia do zaplanowanych celów marketingowych i zrealizować kampanie. Rozwiną oni swoją kreatywność i umiejętności niezbędne do prowadzenia biznesu w Internecie.

Skuteczność działań

Prócz wiedzy z zakresu marketingu absolwenci nauczą się efektywnie pracować w grupie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych oraz poznają profesjonalne mechanizmy wyszukiwania informacji w sieci.
Badania internetowe i social media
Zdobyte umiejętności w zakresie prowadzenia badań internetowych pozwolą absolwentom sprawnie i kompleksowo rozumieć społeczności w Internecie, zarówno pod względem analizy socjologicznej jak również na poziomie doboru grupy docelowej dla określonych usług internetowych.

Nowe technologie przyjaźnie serwowane

Przyjaźnie omówione najnowsze technologie webowe sprawią, że niezależnie od rodzaju dotychczasowego wykształcenia uczestnika studiów, będzie on w stanie łatwo poruszać się w nowoczesnych rozwiązaniach, znać ich określone zalety i wady zarówno pod kątem opłacalności ekonomicznej jak również odpowiedniego ich doboru w zależności od projektu czy też działań marketingowych. Umiejętność tworzenia interfejsów aplikacji i serwisów internetowych, przygotowania funkcjonalności narzędzi internetowych, pozwoli uczestnikom studiów w łatwy sposób rozumieć zasady i standardy stosowane podczas tworzenia narzędzi i projektów internetowych.

E-mail i mobile marketing

Znajomość narzędzi i trendów związanych z email i mobile marketingiem udoskonali warsztat absolwentów w działaniach z zakresu alternatywnych, często najbardziej opłacalnych form promocji i reklamy w Internecie.

Prawo a działania internetowe

Praktyczna wiedza dotycząca zarządzania projektem internetowym wraz z wiedzą z zakresu prawa w Internecie pozwoli absolwentom na nieskrępowaną aktywność w wielu interesujących przedsięwzięciach interaktywnych.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na XII edycje studiów!

Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich)
Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny AGH

Pomysłodawcy i twórcy studiów
Jarosław Królewski, dr Katarzyna Leszczyńska

Opiekunowie studiów

dr Katarzyna Leszczyńska, Magdalena Daniłoś, Bartłomiej Daniłoś

Opłata za studia – XII Edycja
– Całość studiów (II semestry) 4000 PLN
– Płatność możliwa w dwóch równych ratach (po 2000 zł)

Numer Konta:

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z dopiskiem: XII edycja subkonto 430.6329 Marketing Internetowy

Adres:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. A. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Miejsce zajęć

Wydział Humanistyczny AGH, Gramatyka 8a, Kraków

Czas trwania XII edycji studiów podyplomowych

– od września 2017 do czerwca 2018;
– studia trwają 2 semestry;
– program studiów obejmuje 196 godzin
– zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 8 godzin akademickich /po 45 minut/ każdego dnia)

Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 15 września 2017 lub do wyczerpania miejsc

poczta tradycyjna na adres

Wydział Humanistyczny AGH – Studia Podyplomowe
Marketing Internetowy
ul. Gramatyka 8a
30-071 Kraków

poczta elektroniczna

kopie dokumentów (wraz z załącznikami) przesłana na adres lankosz@poczta.fm z kopią do kaleszcz@agh.edu.pl / po przesłaniu wiadomości uczestnicy otrzymają potwierdzenie

 

dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i programu zajęć

– dr Katarzyna Leszczyńska (AGH) kaleszcz@agh.edu.pl

– Magdalena Daniłoś (OFFON Agency)  magda@offonagency.pl

– Bartłomiej Daniłoś (OFFON Agency) bartek@offonagency.pl)

 

Dokumenty

– podanie (doc),
– kwestionariusz (doc),
– odpis dyplomu ukończenia studiów, skan dowodu osobistego,
– dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów.
– w przypadku rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem zajęć zwracamy w pełni wpłaconą kwotę

Szczegółowy opis zajęć będzie dostępny dla uczestników studiów podyplomowych

 • Wprowadzenie do marketingu internetowego
 • Strategia komunikacji marki
 • Psychologia konsumenta
 • Budowanie marki w internecie
 • E-marketing w marketingu B2B
 • Zrozumieć social media
 • Komunikacja marki w social media
 • Kampanie reklamowe w social media
 • Video Marketing
 • Influenecer marketing
 • Content marketing
 • Copywriting
 • Webwriting
 • SEO/SEM
 • Google Analytics
 • Email marketing
 • Badania social media
 • Monitoring internetu
 • Programmatic buying
 • Marketing automation
 • Sztuczna inteligencja w e-commerce
 • Growth hacking marketing
 • Prawo autorskie w internecie
 • Trendy w marketingu internetowym
 • Marketing internetowy w praktyce na przykładach polskich firm